Haditechnika folyóirat
A múlt, a jelen és a jövő fegyverei

a Magyar Honvédség műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirata
A múlt, a jelen és a jövő fegyverei
a Magyar Honvédség műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirata
SzerkesztőbizottságSzerzőknekLapszámokEseményekLektoroknakKapcsolat

A Magyar Honvédség Parancsnokának köszöntő levele
az MH Logisztikai Központ csapatünnepe alkalmából


Tisztelt Katonák, Honvédelmi Alkalmazottak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Honvédség vezetése és teljes személyi állománya nevében tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket június 24-én, a Magyar Honvédség Logisztikai Központ csapatünnepén.
Egy katonai szervezet életében mindig kiemelt esemény a csapatünnep: ez az a teljes nap, amikor a csapatszellem erejével egymásba kapaszkodva megállunk egy pillanatra és visszatekintünk: összegzünk, értékelünk. Visszaemlékezünk a szervezet megalakulására
— 2013. június 24-re, amely a Magyar Honvédség szervezeti rendjében meghatározó állomás volt és az azóta eltelt hét esztendőre. Ez az a pillanat, amkor a múlt, a jelen és a jövő összeér; hét év tapasztalata, öröme és bánata, küzdelme és sikere áll a katonai szervezet mögött, amely tudatosul most a jelenben és átörökítődik a jövőre.
Logisztikai feladatok azóta léteznek, mióta megjelentek az első hadseregek, a harcolókat ugyanis mindig el kellett látni élelemmel, fegyverrel, ahogyan a mindenkori szállás biztosításával gondoskodni kellett a harcban elfáradtak pihentetéséről.
Az elmúlt évek eredményes munkájával bizonyították, hogy jó úton járnak: a végrehajtott és a várható feladatok nagyságrendjéből tisztán látszik, hogy a katonai szervezetük jelentős szerepet vállal a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításában, többek között a hadfelszerelések, a technikai eszközök megújításában. Ezáltal a logisztikai szakterület feladatrendszerének fontosságához méltó szintre került, egy valós képességekkel rendelkező katonai logisztikai szervezetté alakult. A közös cél továbbra is egy működésében és felkészültségében minél hatékonyabb hadsereg megteremtése.
Legyenek büszkék arra, hogy logisztikusok! Önök a Magyar Honvédség ellátói és mozgatórugói! Egy olyan erős hátország, amire mi mindannyian támaszkodhatunk. Napjaink logisztikai feladatai újabb és újabb kihívások elé állítják Önöket, amelyek végrehajtása nagyon pontos, precíz tervezést, szervezést és koordinációt igényel. Meggyőződésem, hogy az Önök felkészültsége, hivatástudata és szakmaszeretete kiváló alapot ad az eredményes és sikeres munkavégzéshez. Képesek gyorsan reagálni és alkalmazkodni az újonnan kialakult helyzetekhez, ezt a COVID-19 magyarországi terjedésének megfékezésével és lassításával kapcsolatos, a Magyar Honvédséget érintő segítségnyújtási, védekezési feladatok azonnal és hatékony logisztikai támogatásának megszervezéséből is látszik.

Tisztelt Ünneplő Katonák!
Katonai szervezetük fennállásának hetedik évfordulóján köszönetemet fejezem ki az MH Logisztikai Központnál és a Központ alárendeltségében szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak kiemelkedő színvonalú, eredményes és magas szinten elvégzett munkájáért.
Ez a hét év fontos és meghatározó korszak volt a logisztika történetében, amely most hamarosan lezárul. Az átszervezés időszakában járunk, egy másik szervezeti rendre történő áttérés következik, amely egy új fejezetet nyit a katonai szervezet életében.
Ugyanakkor logisztika mindig volt és mindig lesz. Számos szervezeti változás és átalakulás után az Önök munkája és fáradozása mindig kulcsfontosságú szerepet kap a Magyar Honvédség életében és működőképességének fenntartásában, határainkon belül éppen úgy, mint a missziós feladatok végrehajtása során.
Kérem és elvárom, hogy a jövőben is hasonló felkészültséggel, elhivatottsággal és becsülettel lássák el feladataikat, mert számítunk a logisztikus katonák szakértelmére annak érdekében, hogy a huszonegyedik század kihívásainak megfelelő ellátók és támogatók álljanak a haza szolgálatában!
További munkájukhoz kívánok a teljes személyi állománynak sok sikert, katonaszerencsét, jó erőt, egészséget és magánéletükben sok örömöt, boldogságot!

Budapest, 2020.június 23.

Bajtársi üdvözlettel:
Korom Ferenc vezérezredes

A Magyar Honvédség Logisztikai Központ parancsnokának köszöntő levele
az MH Logisztikai Központ csapatünnepe alkalmából

Tábornok Urak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Honvédség Logisztikai Központ csapatünnepe alkalmából rendezett ünnepi állománygyűlésünkön.
Napra pontosan 7 éve, 2013. június 24-én alakult meg jogelőd nélkül katonai szervezetünk, itt a Soroksári úti laktanyában. Abban az időben a Magyar Honvédség szervezeti rendjében meghatározó állomás volt a Logisztikai Központ megalakítása. Baráth tábornok úr vezetésével közösen, együtt hoztuk létre és építettük fel ezt a katonai szervezetet. Emlékezzünk rá, hogy egyik napról a másikra újabb és újabb kihívásokkal találtuk magunkat szembe, amelyeket mindig szoros együttműködésben, közös erőfeszítéssel, kitartó munkával és hivatástudattal eredményesen megoldottunk.
Hét év munkája alatt a logisztikai szakterület feladatrendszerének fontosságához méltó szintre kerültünk, egy valós képességekkel rendelkező katonai logisztikai szervezetté váltunk. A honvédség modernizálása, feladatrendszerének változása, a szövetségi rendszerből adódó újabb és újabb kihívások a rendszer egészének folyamatos átgondolását, formálását követelték és követelik meg tőlünk a mai napig.
Hét év hosszú időnek mondható egy katonai szervezet történetében, ezért kicsit érdemes visszatekinteni, hogy a korábbi logisztikai szervezetek vajon mennyi ideig működtek a Magyar Honvédségben. Nem kívánom egytől egyig felsorolni őket, de azt érdemesnek tartom megjegyezni, hogy a leghosszabb ideig 2000-től 2006-ig - az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság – kereken 6 évig volt a logisztika fellegvára. Mi túlszárnyaltuk ezt az időtartamot, ezért törvényszerű, hogy nekünk is eljött az idő a változásra. Rövidesen új időszámítás kezdődik a Logisztikai Központ életében, mivel katonai szervezetünk is hamarosan a múlt részévé válik. Tudomásul kell vennünk és el kell fogadnunk, hogy ebben a szervezeti felállásban, ilyen személyi állomány összetételben már nem lesz alkalmunk többé együtt ünnepelni. De nem csak a szervezeti változások miatt éljük meg másképp ezt a pillanatot, hanem a kialakult járványügyi helyzet hatásai miatt is. Egy sor rendszabály és intézkedés született az elmúlt időszakban, amelyek megváltoztatták mindennapi életünket a laktanya kapun belül és kívül egyaránt. Alkalmazkodnunk kell és be kell látnunk, hogy most rendhagyó módon, az elmúlt évekhez képest szolidabban és kisebb létszámmal tudunk emlékezni és közösen ünnepelni ezen a számunkra kiemelt napon, a csapatünnepünkön. A csapatszellem és az összefogás ereje nagyon fontos egy katonai szervezet életében, hiszen a kihívásokkal és a megújuló feladatokkal szembe nézve, könnyebben megy a feladatmegoldás, ha a mindennapokban egymást segítve, odafigyelve a másik emberre, szükség esetén szakmai tanácsokat adva, összehangoltabbá és gördülékenyebbé téve a munkát, egy csapattá válunk.
Tisztelt Ünnepi Állománygyűlés!
Az elmúlt évre visszatekintve úgy érzem, hogy egy újabb mozgalmas és eredményes esztendő áll mögöttünk, amelyet kitartó munkával, kiváló szakmai felkészültséggel és hivatástudattal, közös erővel sikeresen fejeztünk be.
A Magyar Honvédség működésének, fenntartásának központi logisztikai feladatainak végrehajtása mellett, a beszerzési folyamatok műszaki, technológiai hátterének, illetve a hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés bázisának erősítése, továbbá a tudományos háttér-infrastruktúra fejlesztése is mind fő feladataink közé sorolható.
Emellett fontos említést tenni a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program szerves részeként, a Magyar Honvédség új logisztikai Központi Raktárának megvalósításáról. Az infrastruktúra beszerzése során, a „kulcsrakész” elvet követve, nem csak az épületek felépítése, hanem azok infokommunikációs, biztonságtechnikai és vagyonvédelmi rendszerekkel való ellátása, bútorokkal való feltöltése és a műhelyfelszerelések telepítése is szerepel a tervekben. A Központi Raktár a tervek szerint 2020 decemberében kerül átadásra. Az infrastruktúra műszaki átadását követően kerül sor a raktártechnológia és raktárirányítási rendszerek telepítésére, beüzemelésére és a raktár anyagokkal való feltöltésére.
Továbbá az elmúlt egy év során továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett a különböző nemzetközi szerepvállalásban közreműködő kontingensek központi logisztikai támogatási feladatainak biztosítása, a felajánlott és készenléti erők részére a feladat ellátásukhoz szükséges feltételek megteremtése, valamint a Zrínyi 2026 program Logisztikai Központra eső feladatainak maradéktalan végrehajtása.
A Logisztikai Központ kiemelten kezelte a „BLACK SEA/BALKANS REGION EXERCISES 2019” néven, az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi haderejének Európában állomásozó katonai parancsnoksága vezetésével, azt a nagyláthatóságú kiképzési eseménysorozatot, amely Magyarország, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia és Észak-Macedónia területén kerültek végrehajtásra. A gyakorlat idején RSOM Támogató Parancsnokság működött a laktanyában, biztosítva és koordinálva a gyakorlaton résztvevő erők fogadását, állomásoztatását és továbbhaladási, előrevonási feladatait.
Mindannyian, akik ma eljöttünk, valamilyen formában kapcsolódunk és kötődünk a katonai logisztikához, hiszen nap mint nap ezért dolgozunk, rajtunk is múlik a jelene és jövője.
Most itt állunk a jövő kapujában, hiszen egy új szervezeti rendre való áttérés időszakában vagyunk, hamarosan egy új fejezet kezdődik a katonai alakulat életében. Meggyőződésem, hogy felkészültségük, hivatástudatuk és szakmaszeretetük jó alapot biztosít a jövő feladatainak sikeres végrehajtásához.
Itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem az Önök kitartó és áldozatkész munkáját: a Magyar Honvédség Logisztikai Központ, valamint alárendelt katonai szervezetei teljes állományának: az MH Anyagellátó Raktárbázisnak, az MH Katonai Közlekedési Központnak és az MH Légijármű Javítóüzemnek. Továbbá köszönet kell mondjak azoknak az együttműködő társ fegyveres- és rendvédelmi szerveknek, hivatali-, oktatási-, az egyházi intézményeknek, civil gazdasági szervezeteknek illetve nyugállományú egyesületeknek, kluboknak is, akik a jelenlegi járványügyi helyzetben hozott korlátozások miatt sajnos nem lehetnek jelen.
Kívánok mindenkinek erőt, egészséget, jó katona szerencsét, sok boldogságot az életben! 

Victor Hugo idézetével szeretném zárni beszédemet:
„A jövőnek sok neve van:
a gyenge úgy hívja, elérhetetlen,
a gyáva úgy, ismeretlen,
a bátor lehetőségnek nevezi.”
Legyünk bátrak és tekintsünk optimistán a jövőnk felé!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Budapest, 2020.június 24. 

Bajtársi üdvözlettel:
Csinga Mihály ezredes

KAPCSOLAT

Maradt még kérdése vagy megosztaná velünk gondolatait, ötleteit? Írjon nekünk!

Hátralévő karaterek száma: