Haditechnika folyóirat
A múlt, a jelen és a jövő fegyverei

a Magyar Honvédség műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirata
A múlt, a jelen és a jövő fegyverei
a Magyar Honvédség műszaki-tudományos és ismeretterjesztő folyóirata
ImpresszumSzerzőknekLapszámokLektoroknakKapcsolat

Lektoraink figyelmébe

Amennyiben a felkért személy a lektorálást elvállalja, lektori véleményét a bírálati lap kitöltésével, és határidőig történő visszaküldésével teszi meg.

Ha a megküldött cikk lektorálását nem vállalja, illetve úgy ítéli meg, hogy a cikk alkalmatlan a megjelentetésre, azt kérjük a lehető legrövidebb időn belül a szerkesztőség felé jelezni.

Ha a lektor úgy ítéli meg, hogy a cikk közlésre alkalmas, tehát minden szakmai követelménynek megfelel, azaz a Haditechnika c. folyóiratban nyomtatásban megjelenhet, akkor csak a valóban jelentős szakmai hibákat, tárgyi, terminológiai tévedéseket jelezze, azok módosítására/javítására tett javaslatait és tanácsait kérjük elütő színnel(MS Word/Véleményezés/Korrektúra….) megjeleníteni. Az esetlegesen előforduló tartalmi tévedések megjelölése mellett konkrét javaslatot várunk a módosításhoz.

A lektorálást követően a cikkben a stilisztikai és helyesírási hibákat az olvasószerkesztő javítja, azonban az ezekkel kapcsolatos észrevételeket is köszönettel fogadjuk.

A lektori vélemény a szerző irányába anonim. Amennyiben a lektor másként rendelkezik, szerkesztőségünk a Lektori Bírálati Lapon megfogalmazottakat részben vagy egészében, illetve a szerző(-k) arra adott válaszát ugyancsak részben vagy egészében közzé teheti.